Algemene voorwaarden

Reserverings- en betalingsvoorwaarden

Jaaropleiding

 • Na inschrijving via het aanmeldingsformulier, bepaalt Vitasága op basis van je motivatie en achtergrond of je kunt deelnemen aan de jaaropleiding. Bij goedkeuring ontvang je een bevestigingsmail. Op dat moment is je reservering definitief en ben je verplicht aan onderstaande betalingsvoorwaarden te voldoen.
 • Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt op bankrekening NL26 TRIO 0197 9191 46 tnv Shinrin Yoku Academy, onder vermelding van je naam en het factuurnummer. Indien de betaling na 14 dagen niet is voldaan, heeft Vitasága het recht je gereserveerde plek te laten vervallen. 
 • De factuur ontvang je samen met (of zo snel mogelijk na) onze bevestigingsmail.

Bezinningsdagen

 • Aanmelden en betalen gebeurt rechtstreeks via de site. Vanaf het moment dat je hebt geboekt en betaald is jouw reservering definitief. 

Individuele begeleiding

 • Cliënten van Het leven als leraar ontvangen na de intake dan wel na afronding van het traject de factuur met een betalingstermijn van twee weken. Cliënten van de overige individuele programma’s voldoen de factuur in één keer voorafgaand aan het traject, dan wel de helft voorafgaand aan en de helft na afloop van (keuze kan worden aangegeven op het aanmeldformulier).

Annuleringsvoorwaarden

Jaaropleiding

Voor de jaaropleiding geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, gerekend vanaf het moment dat onze bevestigingsmail is verstuurd.

 • Annulering door deelnemer: bij annulering tot 10 weken voor aanvang van de opleiding ben je alleen € 125,- administratiekosten verschuldigd. Bij annulering korter dan 10 weken voor aanvang van de opleiding wordt geen restitutie meer verleend. Bij het afbreken van de studie gedurende het opleidingsjaar wordt geen restitutie van het lesgeld verleend.
 • Annulering door Vitasága: Vitasága behoudt zich het recht voor om, zowel tijdens als voor aanvang van de jaaropleiding, deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname als daar aanleiding toe bestaat. Indien een deelnemer tijdens het opleidingsjaar wordt uitgesloten van verdere deelname aan de opleiding, is Vitasága geen restitutie van het lesgeld verschuldigd.
 • Annulering bij calamiteiten: bij ziekte van de docent (Natascha Boudewijn) of andere calamiteiten wordt de opleidingsdag verplaatst naar een andere datum of wordt er een volwaardig online alternatief aangeboden.
 • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C): opleidingsdagen worden geannuleerd. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over. Er wordt een volwaardig online alternatief aangeboden of een nieuwe datum voor de lesdag geprikt, waarbij de agenda van de docent leidend is.
 • Annulering bij extreme omstandigheden (bijvoorbeeld Covid-19): Vitasága zorgt voor een volwaardig online alternatief om de lesdag door te kunnen laten gaan.

Bezinningsdagen

 • Door deelnemer: eenmaal geboekte en betaalde bezinningsdagen (seminars en retreats) kunnen niet worden geannuleerd. Wel kan jouw plaats worden doorgegeven aan een bekende; stel ons daar dan uiterlijk één dag van te voren van op de hoogte via info@vitasaga.com.
 • Bij calamiteiten: bij ziekte van de docent of andere calamiteiten, wordt het seminar of de retreat verplaatst naar een andere datum. Als de nieuwe datum voor de deelnemer niet goed uitkomt, kan deze ervoor kiezen het geld terug te ontvangen.
 • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI) en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C) en overige extreme omstandigheden (Covid-19) bezinningsdagen (seminars en retreats) worden geannuleerd. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over.

Individuele begeleiding

 • Door cliënt: annulering van een sessie is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang. Stel Natascha Boudewijn via mail (info@vitasaga.com) en/of via Whatsapp op de hoogte. Bij annuleringen korter dan 2 werkdagen voor aanvang worden de kosten voor de sessie berekend.
 • Bij calamiteiten: bij ziekte van Natascha Boudewijn of andere calamiteiten, wordt de afspraak in overleg met cliënt verplaatst naar een andere datum.
 • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI) en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C): begeleidingssessies worden geannuleerd en in overleg met cliënt naar een andere datum verplaatst. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door deelnemers aan de bezinningsdagen en de jaaropleiding, als ook door cliënten van de individuele begeleiding wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ook van deelnemers zelf wordt verwacht dat zij de informatie van andere deelnemers vertrouwelijk behandelen. Wat binnen de groep wordt gedeeld, blijft binnen de groep.


Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid / Disclaimer

Deelnemers aan onze bezinningsdagen en de jaaropleiding, alsmede cliënten van de individuele begeleiding, verklaren zich bij deelname akkoord dat Vitasága© in de persoon van Natascha Boudewijn niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele geleden schade.

Vitasága in de persoon van Natascha Boudewijn onthoudt zich nadrukkelijk van het geven van medische informatie of adviezen. Een ieder is en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid. Als je hulp of persoonlijk advies nodig hebt, dien je eerst je huisarts of andere deskundige te raadplegen. Vitasága in de persoon van Natascha Boudewijn kan niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheid en mogelijke gevolgen ontstaan door deelname aan Vitasága-activiteiten en het gebruik van Vitasága- producten zoals onze boeken.


Copyright en eigendomsrecht

Het is nadrukkelijk niet toegestaan onze teksten, beeld, huisstijl, diensten en producten over te nemen dan wel te kopiëren.

Van de teksten en het beeld op deze website, de huisstijl, al het online en offline studiemateriaal en van alle oefeningen, visualisaties en meditaties ligt het copyright bij Natascha Boudewijn van Vitasága©. Dat geldt ook voor de inhoud van Het kleine shinrin-yoku boek (zoals aldaar vermeld), het boek Leef met het seizoen, voor de bezinningsdagen en de jaaropleiding, als ook de individuele begeleiding die door Vitasága worden aangeboden. Dit houdt in dat niets uit dit materiaal aan derden mag worden doorgegeven of worden verspreid zonder de nadrukkelijke toestemming van Natascha Boudewijn. Deelnemers aan onze activiteiten en gebruikers van onze producten verklaren zich bij deelname akkoord met dit copyright en het intellectuele eigendomsrecht.

Het is nadrukkelijk niet toegestaan de teksten van deze algemene voorwaarden over te nemen in eigen publicaties, online of offline.


Vitasága©
Natascha Boudewijn
Generaal Spoorlaan 38 / 2252 TB / Voorschoten
Kamer van Koophandel Den Haag 27346072
Btw-id: NL002039697B50
Triodosbank: NL26 TRIO 0197 9191 46 tnv Shinrin Yoku Academy