afstand nemen & helder zien

Retreats

Het leven als leraar. Dat begint bij het nemen van afstand. Zodat het stil wordt in en om je heen. De Vitasága-retreats nemen je daarom juist in de donkere helft van het jaar mee op reis. Dat maakt het makkelijker om je naar binnen te richten. Rondom bepaalde zon- en maanstanden word je bovendien extra ondersteund om helder te zien. Je te her-inneren wat je ziel hier op Aarde wilde komen doen. Tijd te maken voor dromen, ruimte te maken om ‘niet te weten’ en voor alles wat je definitief los wilt of moet laten. Zodat je een nieuwe balans kunt vinden en je leven heel bewust als liefdevolle leraar kunt gaan ervaren.

Her-inner je

vlak voor de 11e donkere maan
zaterdag 4 november 2023
Voorschoten

Droomtijd in het bos

vlak voor de winter-wende
vrijdag 8 december 2023
Wassenaar

Ruimte voor niet-weten

vlak voor de 1e donkere maan
zondag 7 januari 2024
Voorschoten

Een nieuwe balans

vlak na de lente-equinox
vrijdag 29 maart 2024
Wassenaar